Strona główna > Usługi > Zarządzanie i regulacja sieci energetycznych

Zarządzanie i regulacja sieci energetycznych

Usługi w tym segmencie są ukierunkowane na zarządzanie i regulację produkcji, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej. Firma realizuje dostawy specjalistycznych systemów elektroenergetycznych, przeprowadza pomiary certyfikacyjne i gwarancyjne, diagnostykę i optymalizację eksploatacji pod względem zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń elektroenergetycznych.

Pomiary, regulacja i diagnostyka

 • próby  regulatorów wzbudzania
 • kontrola działania systemowych stabilizatorów PSS
 • certyfikacja usług wspomagających
 • pomiary jakości elektryczności (poprawa współczynnika mocy, wyższe harmoniczne, wahania napięcia – flikr)
 • lokalizacja zwarć doziemnych w układach izolowanych do 1 000 V w trakcie eksploatacji
 • pomiary gwarancyjne potrzeb własnych
 • kontrole termowizyjne

Czynności eksperckie, analizy, opracowania

 • modelowanie dynamiki systemów energetycznych, obliczenia zwarciowe
 • projekt ustawień stabilizatorów systemowych PSS
 • analizy zasilania awaryjnego i blackstartów
 • kontrola powstawania ferrorezonansu
 • ocena możliwości przyłączenia nowych źródeł

Dostawy układów sterujących i usług specjalistycznych w elektroenergetyce

 • systemy regulacji napięcia NN (ASRU)
 • systemy eksploatacji wyspowej i zmniejszania obciążenia
 • systemy eksploatacji węzłów użytku własnego
 • systemy ochronne i antyawaryjne
 • eksploatacja i serwis urządzeń elektroenergetycznych
 • engineering budowy i rozruchu źródeł, rozdzielni elektrycznych i urządzeń
 
Powered by Omega Design