Strona główna > Usługi > Systemy monitorujące emisyję i imisję

Systemy monitorujące emisyję i imisję

Segment obejmuje usługi dla wielkiej energetyki i ludności o jednoznacznym ukierunkowaniu na obserwację czystości powietrza. Firma realizuje dostawy stacji monitorujących emisję i imisję włącznie z nadrzędnymi systemami nadzoru.

ORGREZ wykorzystuje sieć pomiarową stacji imisyjnych w ramach niemal całej Republiki Czeskiej, na których monitoruje zanieczyszczenia powietrza kompleksowo i z perspektywy poszczególnych źródeł emisji z naciskiem przede wszystkim na duże źródła emisji.

Dostawa kompletnych systemów dla pomiarów ciągłych emisji

 • projekt systemu (odbiór, transport, przygotowanie, analiza i ocena próbki lub zasada in-situ) dla ciągłego monitorowania emisji (lub systemu dla pomiarów roboczych)
 • dostawa wszelkiego wyposażenia, montaż w urządzeniach technologicznych, instalacja elementów systemu, uruchomienie i regulacja systemu
 • szkolenie obsługi, opracowanie przepisów eksploatacji urządzenia
 • dostawy samodzielnych komponentów do systemów pomiarowych
 • systemy monitorowania działania urządzeń obniżających emisje (separatorów, filtrów itd.)

Produkty i usługi w zakresie pomiarów imisji

 • projektowanie i dostawy ciągłych systemów monitorujących imisję
 • akredytowane pomiary imisji w powietrzu i obsługa imisyjnego banku danych z danymi od roku 1991
 • pomiary zapylenia powietrza roboczego
 • ocena stanu i rozwoju zanieczyszczenia powietrza kompleksowo i częściowo pod względem poszczególnych źródeł emisji

Serwis urządzeń systemów monitorujących emisję i imisję

 • serwis gwarancyjny i kompleksowy serwis pogwarancyjny systemów monitorujących emisję i imisję
 • serwis wszelkich urządzeń do analizy gazów w uzgodnionym zakresie, regeneracja starszych urządzeń i komponentów systemu pomiarów
 • nieprzerwane pogotowie techników serwisowych
 • wypożyczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy
 • pomiary kontrolne, diagnostyka usterek, ustawienia i kalibracja urządzeń
 
Powered by Omega Design