Strona główna > Usługi > Środowisko naturalne i problematyka gazów cieplarnianych

Środowisko naturalne a problematyka gazów cieplarnianych

Problematyka gazów cieplarnianych jest w firmie ORGREZ rozwiązywana w nawiązaniu do ochrony środowiska naturalnego jako całości, i to zarówno pod względem technologii dla sterowania i redukcji emisji substancji zanieczyszczających, jak i pod względem systemów do obserwacji i oceny emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2.

Diagnostyka i optymalizacja bloków elektrowni, ciepłowni i urządzeń

  • ocena jakości i ekonomii eksploatacji bloków
  • rozwój i dostawy kompleksowego systemu obserwacji efektywności bloków
  • optymalizacja trybów roboczych i osiąganie maksymalnych osiągów roboczych urządzeń

Redukcja emisji NOx

  • analizy, oceny i studia wykonalności realizacji instalacji DENOx
  • diagnostyka i regulacja technologii DENOx
  • dostawy komponentów częściowych technologii SNCR lub dostawy całości technologicznych w formie "pod klucz"

Wody, gleby i ekologia

  • określanie zawartości metali za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej i zawartości PCB w glebach
 
Powered by Omega Design