Strona główna > Usługi > Prace projektowe i inżynieryjne

Prace projektowe i inżynieryjne

W danej dziedzinie firma ORGREZ opracowuje dokumentację techniczną i projektową, doradza, opracowuje różnorodne fachowe opracowania, opinie i ekspertyzy oraz wykonuje inne specjalistyczne usługi z zastosowaniem w energetyce i przemyśle energetycznym. Bierze udział w realizacji całości inwestycyjnych w energetyce.

Prace projektowe

 • engineering koncepcyjny – Studia wykonalności, Studia możliwości realizacji, Studia Techniczno-ekonomiczne, analizy ryzyka, analizy awaryjne i inne analizy specjalne
 • dokumentacja projektowa – dokumentacja Zarządu Terytorialnego i Zezwolenia Budowlanego
 • basic design – koordynacja działalności, opracowanie i kontrola dokumentacji BD
 • wstępne dokumentacje budowy, dokumentacje z wyboru wykonawcy, przetargi na wykonawcę
 • detail design – projekty realizacyjne, koordynacja działalności, ocena poprawności
 • dokumentacja stanu faktycznego

Kontrola produkcji i montażu – zapewnienie jakości

 • procesy produkcyjne – zapewnienie przejmowania urządzeń na podstawie obowiązujących norm czeskich i międzynarodowych, działalność inspekcyjna, kontrola dokumentacji produkcyjnej
 • montaż – zapewnienie nadzoru nad montażem, kontrola dokumentacji montażowej i przejęcia urządzenia na budowie

Uruchamianie urządzeń

 • ocena poprawności programu rozruchu, projekt pierwszego rozruchu, próby PKV i KV
 • opracowanie dokumentacji PČO
 • nadzór autorski
 • nadzór techniczny inwestora, zapewnienie funkcji Zarządca Budowy
 • szkolenie personelu

Studia i audyty

 • studia poziomu hałasu i zapylenia, studia EIA, studia przyłączalności 
 • audyty i kontrole poziomu technologicznego i eksploatacyjnego urządzenia, audyty Due Diligence

Doradztwo 

 • doradztwo przy zapewnianiu dotacji z funduszy UE dla projektów z zakresu energetyki
 • doradztwo przy projektowaniu i budowie imisyjnych i emisyjnych systemów monitorujących
 • doradztwo przy planowaniu, projektowaniu i realizacji projektów ochrony środowiska naturalnego
 
Powered by Omega Design