Strona główna > Usługi > Działalność doradcza i konsultacyjna

Działalność doradcza i konsultacyjna

W danym segmencie rynku firma ORGREZ oferuje doradztwo, opracowuje różnorodne specjalistyczne opracowania, oceny i ekspertyzy i wykonuje inne specjalistyczne usługi z zastosowaniem w całym procesie przemiany energii od technologii przygotowania paliw aż po urządzenia wyprowadzenia mocy.

Badania i audyty

 • techniczno-ekonomiczne studia i oceny, studia wykonalności, dokumentacja do przygotowania planów inwestycyjnych
 • badanie poziomu hałasu i dyspersji, studia EIA, studia przyłączalności 
 • audyty i kontrole technicznego i roboczego poziomu urządzenia, audyty Due Diligence
 • działalność ekspercka
 • analizy ryzyka, analizy awarii i inne analizy specjalne

Doradztwo

 • działalność doradcza i rozwojowa w zakresie konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • doradztwo i pomoc fachowa przy ocenie, zezwoleniach i ograniczaniu substancji chemicznych – procesy REACH
 • doradztwo przy projektowaniu i budowie monitorujących systemów imisyjnych i emisyjnych
 • doradztwo przy postępowaniu z odpadami i ochronie środowiska (zintegrowany rejestr zanieczyszczeń i jego wsparcie)
 • tworzenie przepisów dla diagnostyki maszyn i urządzeń elektrycznych

Systemy eksperckie, informacyjne i menedżerskie

 • systemy informacyjne i eksperckie dla laboratoriów testowych WN maszyn obrotowych i nieobrotowych
 • aplikacja i fachowa pomoc przy wprowadzaniu systemów menedżerskich (IMS, EMS, IPPC)
 • systemy informacyjne i eksperckie w zakresie pomiarów i oceny emisji substancji zanieczyszczających (systemy EMON)

Oprogramowanie

 • rozwój modeli techniczno-ekonomicznych i aplikacji dla analiz, planowania i optymalizacji eksploatacji źródeł ciepła
 • modelowanie stanów eksploatacyjnych urządzeń cieplnych i obiegów cieplnych elektrowni i przedsiębiorstw ciepłowniczych
 • Oprogramowanie dla ewidencji i zarządzania metrologią zakładową
 • Oprogramowanie Thermoflow – projekty nowych urządzeń i modelowanie dotychczasowych technologii
 • symulacja CFD w programie ANSYS, aplikacja CFX- modelowanie krążenia cieczy, gazów i procesów
 
Powered by Omega Design