Strona główna > Usługi > Diagnostyka układów elektroizolacyjnych transformatorów olejowych

Diagnostyka układów elektroizolacyjnych transformatorów olejowych

W tej specjalistycznej dziedzinie firma,  przy użyciu specjalnych metod i procedur, diagnozuje i ocenia jakość układów elektroizolacyjnych transformatorów olejowych. W ramach działalności akredytowanej placówki kontroli technicznej NN/WN poddaje transformatory próbom napięcia stałego i zmiennego, próbom izolacji uzwojenia, itp. Nieodłączną częścią specjalizacji są analizy olejów i testy izolacji stałej.

Diagnostyka układów elektroizolacyjnych transformatorów mocy

 • pomiary wytrzymałości  izolacji , współczynników stratności i pojemności, wskaźnika C2/C50
 • pomiary oporności uzwojeń i ich przewodności
 • określanie stanu połączeń uzwojeń
 • pomiary prądów magnesujących, impedancji, WCZ, analiz widma polaryzacyjnego (RVM) i odpowiedzi częstotliwościowych (FRA)
 • spektroskopia dielektryczna w domenie częstotliwości
 • pomiary czasu przełączenia przełącznika zaczepów
 • diagnostyka robocza przepustów
 • próby napięciowe za pomocą prądu zmiennego
 • przeglądy termowizyjne i inne testy specjalne

Analizy olejów i testy izolacji stałej

 • pomiary parametrów izolacyjnych i jakościowych olejów, tj. testy napięcia przebicia, zawartości wody, określenia liczby kwasowej olejów itp.
 • określanie obecności osadów i siarki korozyjnej
 • testy stabilności cieplno-utleniającej, określenie liczby i wielkości cząstek
 • określanie zawartości substancji PCB
 • inwentaryzacja urządzeń o zawartości PCB
 • analiza gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym – metoda chromatografii gazowej (DGA)
 
Powered by Omega Design