Strona główna > Usługi > Diagnostyka obrotowych i nieobrotowych urządzeń elektrycznych

Diagnostyka obrotowych i nieobrotowych urządzeń elektrycznych

W tej wysoko wyspecjalizowanej dziedzinie firma oferuje kompleksowe rozwiązania kontroli urządzeń dla produkcji, dystrybucji i wykorzystania energii elektrycznej. W ramach działalności akredytowanej placówki kontroli technicznej NN/WN poddaje się obrotowe i nieobrotowe urządzenia elektryczne próbom napięcia stałego i zmiennego, próbom izolacji uzwojenia, próbom zwarciowym itp. Wykonuje się między innymi analizy olejów i testy izolacji stałej.

Badania i testy, pracownia badawcza NN/WN

 • testy osobistych i roboczych akcesoriów ochronnych dla elektrotechniki: próbniki napięcia, detektory fazy, haki ratownicze, pręty wyłączeniowe, manipulacyjne, rękawice i obuwie dielektryczne
 • testy izolacji transformatorów
 • testy przy wykorzystaniu pracowni badawczej NN (źródła napięcia do 150 kV/AC; 0,5 A)
 • testy u klienta przy użyciu źródeł mobilnych (źródła napięcia do 350 kV/AC; 350 kVA, generator udarowy impulsu atmosferycznego 1,2/50 μs; 25 kV)

Diagnostyka urządzeń elektrycznych

 • pomiary stanu układów izolacyjnych transformatorów i kondensatorów
 • testy zaworowych ograniczników przepięć, beziskiernikowych ograniczników przepięć WN i NN w ogranicznikach przepięć
 • pomiar czasów włączenia i wyłączenia, oporności dynamicznej i oporności toru prądowego w wyłącznikach
 • diagnostyczny pomiar poziomu hałasu dla maszyn elektrycznych obrotowych i nieobrotowych

Diagnostyka układów izolacyjnych elektrycznych maszyn obrotowych – generatory i silniki

 • pomiary oporu izolacyjnego, pojemności i współczynników stratności, impedancji, zależności napięciowej oporu izolacyjnego lub wyładowań cząstkowych
 • testy międzyzwojowej izolacji uzwojenia, wskazanie zwarcia zwojowego uzwojenia rotoru, testy udarowe za pomocą impulsu atmosferycznego
 • test wskazania ozonu w powietrzu chłodzącym
 • kontrola termowizyjna maszyn i inne testy specjalne

Diagnostyka transformatorów mocy

 • pomiary wytrzymałości izolacji, współczynników strat i pojemności, wskaźnika C2/C50
 • pomiary oporności uzwojeń i ich przewodności
 • określanie stanu połączeń uzwojeń
 • pomiary prądów magnesujących, impedancji, WCZ, analiz widma polaryzacyjnego (RVM) i odpowiedzi częstotliwościowej (FRA)
 • spektroskopia dielektryczna w domenie częstotliwości
 • pomiary czasów przełączania przełącznika zaczepów
 • diagnostyka robocza przepustów
 • próby napięciowe prądem zmiennym
 • termowizyjna wizualizacja i inne testy specjalne

Analizy olejów i testy izolacji stałej

 • pomiary parametrów izolacyjnych i jakościowych olejów izolacyjnych, tj. testy napięcia przebicia, zawartości wody, określenia liczby kwasowej olejów itp.
 • określanie obecności osadów i siarki korozyjnej
 • testy stabilności cieplno-utleniającej, określenie liczby i wielkości cząstek
 • określanie zawartości substancji PCB
 • inwentaryzacja urządzeń o zawartości PCB
 • analiza gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym – metoda chromatografii gazowej (DGA)

Analizy olejów maszynowych – smarujących, turbinowych i hydraulicznych

 • określanie lepkości kinematycznej, zanieczyszczeń mechanicznych, szlamów i osadów
 • określanie zdolności separacji powietrza, pienistości oleju, liczby deemulgacyjnej, przeciwutleniaczy, liczby kwasowej, gęstości i temperatury zapłonu

Testy izolacji stałej

 • określenie zawartości wody, średniego stopnia polimeryzacji, zawartości 2-furanów i związków pokrewnych

Diagnostyka SF6

 • szkolenia i testy certyfikacyjne dla pracowników wykonujących odzyskiwanie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń sterujących WN
 • określanie zawartości SF6 (czystość) i SO2
 • analiza produktów rozpadu SF6 metodą chromatografii gazowej
 
Powered by Omega Design