Strona główna > Usługi > Diagnostyka i optymalizacja obiegów cieplnych

Diagnostyka i optymalizacja obiegów cieplnych

Segment ten obejmuje różnorodne prace przeprowadzane na głównym urządzeniu produkcyjnym bezpośrednio w trakcie eksploatacji. Chodzi o badania diagnostyczne z bezpośrednim nawiązaniem na optymalizację eksploatacji urządzeń, pomiary gwarancyjne prowadzone w celu sprawdzenia gwarantowanych parametrów nowych i naprawianych urządzeń, itp.

Kotły, przygotowanie paliwa, technologie spalania w kotłach węglowych

 • pomiary gwarancyjne i sprawdzające nowych i naprawianych jednostek kotłowych
 • pomiary efektywności metodą niebezpośrednią oraz pomiary bezpośrednie
 • pomiary dystrybucji powietrza, szczelności układu spalinowego oraz szczelności podgrzewaczy powietrza
 • ocena wpływu jakości paliwa, żużlowania i korozji
 • przygotowanie, realizacja i ocena kompleksowych testów spalinowych nowych gatunków paliw
 • optymalizacja eksploatacji młynów kotłów węglowych

Turbiny parowe, kondensacyjne i ciepłownicze oraz ich akcesoria

 • Pomiar parametrów urządzeń parowych turbinowych, optymalizacja parametrów regeneracji, kondensacji, obiegów chłodzących, stacji wymiennikowych itp.
 • Określanie  schematów rozruchowych turbin parowych
 • Charakterystyki regulacji turbin parowych
 • Diagnostyka wewnętrznych i zewnętrznych nieszczelności turbin
 • Ustalanie efektu chłodniczego wież chłodzących
 • Optymalizacja trybu obiegów chłodzących

Diagnostyka i optymalizacja energetycznych i ciepłowniczych bloków oraz urządzeń

 • analiza jakości systemu i sterowania urządzeniami pomiarowymi bloków
 • diagnostyka bloków przed i po remontach generalnych
 • określenie charakterystyk zapotrzebowania
 • ocena warunków ekonomicznych eksploatacji bloków
 • ocena technicznego stanu bloków
 • rozwijanie i dostarczanie kompleksowego systemu monitoringu efektywności  bloków
 • pomiar stacji wymiennikowych i pomp obiegowych, pomiar strat ciśnienia i temperatury wody gorącej i pary, pomiar temperatury  powierzchni rurociągów.
 • pomiar parametrów kompresorów, pomp i wentylatorów
 • pomiar mocy elektrycznej, przepływu cieczy i gazów, pomiar temperatur i ciśnienia ogólnie w urządzeniach i zakładach energetycznych. 

Uzdatnianie wody, chemia w energetyce

 • problematyka uzdatniania wód technologicznych i kondensatów
 • diagnostyka zagrożeń i prewencja przeciw powstawaniu zjawisk korozji
 • czyszczenie chemiczne, obróbka powierzchniowa itp.
 
Powered by Omega Design