Strona główna > Usługi > Automatyczne próbobiorniki paliw i materiałów sypkich

Automatyczne próbobiorniki paliw i materiałów sypkich

Branża obejmuje kompleksowe usługi od prac rozwojowych, projektowych i  konstrukcyjnych aż po dostawy urządzeń technologicznych przeznaczonych do  automatycznego pobierania próbek paliw stałych, biomasy, TAP, wapienia, popiołu lotnego, żużlu, ew. innych materiałów i surowców sypkich.

Automatyczne próbobiorniki, zwykle wyposażone w linię drobnego mielenia dla obróbki finalnej pobranej próbki są dostarczane klientom w energetyce, przemyśle wydobywczym i przetwórstwie. Dostawy są realizowane w formie "pod klucz",  z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym włącznie.

Automatyczne linie do pobierania próbek

 • produkcja i dostawy klasycznych i sprawdzonych typów próbobiorników, w szczególności w przypadku węgla
 • rozwój i testy próbobiorników biomasy i stałych paliw alternatywnych (TAP)
 • modernizacja, rekonstrukcja i innowacja w przypadku starszych układów i urządzeń do pobierania próbek
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz konserwacja nowo dostarczonych próbobiorników
 • zapewnienie testów eksploatacyjnej i konstrukcyjnej przydatności urządzeń (atest) próbobiorników

Próbobiorniki tłokowe materiałów sypkich

Urządzenia technologiczne do pobierania próbek materiałów sypkich „ze strumienia“, jak na przykład:

 • lotny popiół, piasek, miał węglowy,
 • suche osady z oczyszczalni,
 • polistyren i produkty przemysłu spożywczego,
 • gips i produkty przemysłu cementowego.

Przygotowanie próbek

Maszyny i urządzenia w wersji stacjonarnej przeznaczone do kontroli eksploatacyjnej i dla laboratoriów roboczych do dalszej obróbki próbek:

 • młyny (młotkowe, dyskowe),
 • linie drobnego mielenia, rozdrabniacze, separatory, homogenizatory, dozowniki,
 • kwartowniki, przesiewniki, itp.
 
Powered by Omega Design