Strona główna > Referencje > Prace projektowe i inżynieryjne

Przykładowe referencje z zakresu prac projektowych i inżynieryjnych

  • Ocena dokumentacji zlecenia i dokumentacji projektowej różnych stopni
    (PPC 880MW EPC, ELE, ETU II, EPR II), 2010-2011
  • Basic Design – projekt Zastąpienie napędu pomp zasilających w TOT, 2012
  • Opracowanie dokumentacji projektowej dokumentacji do złożenia wniosku projektowego o dotację z OPŽP, Projekt DENOx/DESOx w elektrowni Teplárna Otrokovice a.s.
  • Techniczno-eksploatacyjny system informatyczny– moduły PE, Elektrownie ČEZ, ŠKO – Energo, Dalkia,  2008 – 2012, Studia optymalizacji efektywności głównego urządzenia produkcyjnego elektrowni Elektrárna Nováky,   
    Studium – Techniczno-ekonomiczna analiza w ENO, Slovenské Elektrárne, a.s., 2004 – 2008
 
Powered by Omega Design