Strona główna > Referencje > Działalność doradcza i konsultacyjna

Przykładowe referencje z zakresu działalności doradczej i konsultacyjnej

 • Pomoc techniczna przy opracowywaniu wniosku o dotację na projekt remontu kotła K7 do spalania biomasy w miejscowości Kopřivnice,
  KOMTERM, a.s., 2010
 • Audyty energetyczne szeregu spółek ciepłowniczych
  ČEZ, a.s. wszystkie elektrownie, DALKIA ČR, Elektrownie Olomouc i Karviná, Pražská teplárenská a.s. i inne
 • Ekologiczne systemy informatyczne EisNet, EisOrgNet – zakres: gospodarka odpadami oraz wodna, ochrona powietrza, EMS i BOZP, IRZ, zagrożenia bezpieczeństwa, i inne
  ČEZ, a. s., Škoda auto a.s., DALKIA ČR
 • Informatyczne systemy eksperckie
  ČEZ, a.s. – Wydział kontroli technicznej i diagnostyki, laboratoria E32 a E54, ČEPS, a.s., International Power Opatovice, a.s, Slovnaft, ŽSR
 • IPPC oraz zmiany w Decyzji o IPPC
  Elektrownie ČEZ, a.s., Ciepłownie: Teplárna Kyjov, a.s., Plzeňská energetika,a.s.,
  Teplárna Č Budějovice, Plzeňská teplárenská,a.s., UE Komořany
  Regularne realizacje zgodnie z obowiązującym prawem
 
Powered by Omega Design