Strona główna > O spółce > Struktura organizacyjna > Wydział laboratoriów elektrotechnicznych

Wydział laboratoriów elektrotechnicznych

Profil wydziału

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla konserwacji urządzeń WN/NN wykorzystywanych przy produkcji, dystrybucji i eksploatacji energii elektrycznej. Sporządzamy instrukcje eksploatacyjne dla prowadzenia diagnostyki z uwzględnieniem krytycznych wartości i interwałów. Następnie przeprowadzamy pomiary diagnostyczne i dostarczymy system informatyczny do ich przetwarzania. Dla większości działań mamy akredytację według normy ČSN EN ISO/IEC 17025, wprowadzony system ISO 9001:2000 oraz certyfikat kompetencji wydany przez Związek Laboratoriów Badawczych  WN. Pracownicy wydziału biorą udział w działalności normotwórczej, legislatywnej i rozwojowej. Wydział jest kluczowym członkiem Centrum Normalizacji technicznej (Centrum technické normalizace przy ÚNMZ) i podpada pod niego siedem obszarów, np. ciecze wykorzystywane w elektrotechnice lub elementy obrotowe maszyn.

W wydziale funkcjonuje pracownia testowania WN/NN z szeregiem specjalistycznych metod i prób także dla olejów, w ochronie powietrza działają laboratoria pomiarów emisji i imisji i organ certyfikacyjny emisji gazów cieplarnianych, w zakresie metod fizycznych działa kalibracyjne laboratorium ciśnienia.

Produkty i usługi

 • Pobieranie próbek
 • Diagnostyka urządzeń elektrycznych
 • Diagnostyka systemów izolacyjnych maszyn elektrycznych obrotowych – generatory i silniki WN
 • Diagnostyka zasilania transformatorów
 • Analizy olejów i testy izolacji stałej
 • Diagnostyka SF6
 • Rewizja i ocena stanu urządzeń elektrycznych WN, WWN i NN
 • Doradztwo, działalność rozwojowa i ekspercka 
 • Woda i ekologia
 • Produkty dla energetyki 
 • Systemy informatyczne i eksperckie 

Kontakt

ORGREZ, a.s.,
Wydział laboratoriów elektrotechnicznych
Vítkova 189/17, 
186 00 Praha - Karlín
Tel.: 222 314 320, 602 336 217
E-mail: laborg[z]orgrez.cz
 
Dyrektor wydziału:
Jiří Brázdil
jiri.brazdil[z]orgrez.cz
 
Lubomír Markus
vedoucí Oddělení diagnostiky a vn zkušebnictví
Tel.: +420 724 271 075
E-mail: lubomir.markus[z]orgrez.cz
Lenka Košanová
vedoucí Laboratoře olejů
Tel.: +420 724 214 102
E-mail: lenka.kosanova[z]orgrez.cz
 
Powered by Omega Design