Strona główna > O spółce > Struktura organizacyjna > Wydział kontroli imisji i paliw

Wydział kontroli imisji i paliw

Profil wydziału

Wydział kontroli imisji i paliw dzieli się na 3 mniejsze działy: dział imisji, dział paliw oraz Laboratorium Testowe Laboratorium Testowe Most (ZLM). Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej wydało również Spółce ORGREZ, a.s. (Wydział kontroli imisji i paliw) autoryzację do pomiarów imisji substancji zanieczyszczających. 

Wydział imisji realizuje również dostawy, uruchamia i serwisuje monitoring imisji, ocenia zanieczyszczenie powietrza z perspektywy kompleksowej i z perspektywy poszczególnych źródeł emisji, przede wszystkim pod kątem dużych źródeł emisji. Monitoring może być realizowany za pośrednictwem akredytowanego laboratorium ČIA, autoryzowany przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej. Wydział zapewnia systematyczne oceny oraz prezentację danych pomiarowych imisji.    

Wydział paliw prowadzi atestację automatycznych próbobiorników paliw wraz z oceną odebranych próbek w akredytowanym laboratorium. Do działań wydziału należy również kompleksowa kontrola jakości dostarczanych paliw.  

Laboratorium Testowe Most – ZLM (akredytowana przez Czeski Instytut Akredytacyjny pod numerem 1179) prowadzi dwa główne działania akredytacyjne: pomiar imisji w powietrzu zewnętrznym oraz pobieranie próbek paliwa i jego analiza. Działania te są regularnie oceniane w oparciu o normę ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

ZLM zarządza siecią pomiarową stacji emisji na terenie niemal całych Czech, gdzie monitoruje zanieczyszczenie powietrza i jednocześnie dysponuje referencyjną jednostką testującą, która służy do symulacji działań w ramach pobierania próbek paliwa.

Produkty i usługi

  • Projektowanie, pomiary kontrolne, budowa, serwis ciągłych systemów monitorujących imisje
  • Akredytowane pomiary imisji w powietrzu oraz uruchamianie imisyjnego banku z danymi od 1991 roku
  • Pomiary zapylenia w środowisku pracy
  • Ocena stanu i rozwoju kompleksowego zanieczyszczenia powietrza oraz częściowego w odniesieniu do poszczególnych źródeł emisji
  • Atestacja automatycznych próbobiorników paliw
  • Kompleksowa kontrola jakości dostarczanych paliw
  • Analiza paliw stałych (z biopaliwami włącznie) w akredytowanym laboratorium
 
Powered by Omega Design