Strona główna > Informacyjne > Seminaria

Seminaria

Spółka ORGREZ, a.s dla swoich klientów, partnerów i specjalistów co roku tradycyjnie organizuje już cztery seminaria specjalistyczne.

Seminaria nakierowane są na główne obszary działań ORGREZ. Autorzy wykładów to głównie specjaliści bezpośrednio z szeregów pracowników firmy. Wysoką jakość seminariów gwarantują również koledzy z firm partnerskich lub specjaliści, którzy są klientami.

Do regularnie organizowanych przez ORGREZ seminariów należy:

Seminarium SPEZO – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej

Seminarium poświęcone jest problematyce ochrony powietrza i pierwotnie skierowane było do pracowników zajmujących się urządzeniami elektrycznymi, odpowiedzialnych za prowadzenie pomiarów emisji, Wykazywania emisji i prowadzących System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej.

Seminarium odbywa się regularnie w pierwszej połowie października, w przyjemnych wnętrzach hotelu Duo w miejscowości Horní Bečva i w tym przez lata sprawdzonym otoczeniu i przyjemnej atmosferze seminarium odbędzie się również w 2014 roku. Organizatorem seminarium jest Wydział techniki ochrony powietrza, Ostrawa.

Seminarium Oszczędność Produkcji Energii 

Seminarium poświęcone jest przede wszystkim oszczędności przy spalaniu stałych i alternatywnych paliw oraz optymalizacji eksploatacji urządzeń energetycznych z wykorzystaniem modeli do klasycznych i jądrowych elektrowni.

Seminarium  jest przeznaczone dla pracowników energetyki, zakładów energetycznych lub przemysłowych, w szczególności dla techników cieplnych oraz analityków.

Organizatorem seminarium jest Wydział energetyki cieplnej, Praga.

Seminarium Elektroenergetyka

Seminarium poświęcone jest przede wszystkim problematyce przyłączenia źródeł do sieci i diagnostyce maszyn elektrycznych i urządzeń.

Seminarium  jest przeznaczone dla wszystkich fachowców z zakładów energetycznych, zwłaszcza dla administratorów urządzeń elektro-silnoprądowych.

Seminarium odbywa się regularnie na początku maja w stylowym ośrodku rekreacji Ranč Malevil, w Heřmanicach, Podještěd. Organizatorem seminarium jest Wydział elektrotechniki, Praga.

Seminarium Ustawodawcze ŽP oraz jego zastosowanie w energetyce

Seminarium poświęcone jest przede wszystkim ochronie środowiska i problematyce związanej z aplikacją warunków i wymogów czeskiej legislacji w zakładach energetycznych.  Seminarium  jest przeznaczone dla pracowników spółek energetycznych odpowiedzialnych za przestrzeganie zapisów ustawowych w kwestii ochrony środowiska, gospodarce odpadami, czystości ścieków, zintegrowanej prewencji, postępowaniem z ubocznym produktem spalania itp.

Organizatorem seminarium jest Wydział systemów ekologicznych, Ostrawa.

 
Powered by Omega Design